Możliwość poruszania się w Europie w okresie pandemii koronawirusa

W tej wizualizacji danych można zapoznać się ze statystykami dotyczącymi aktywności zawodowej pieszych, ruchu drogowego i lotów ze stolic europejskich, w odniesieniu do normalnych poziomów przed wprowadzeniem ograniczeń związanych z koronawirusem.

Published On: 23 kwietnia, 2020
Możliwość poruszania się w Europie w okresie pandemii koronawirusa_62e552ffa13de.jpeg

Możliwość poruszania się w Europie w okresie pandemii koronawirusa

W tej wizualizacji danych można zapoznać się ze statystykami dotyczącymi aktywności zawodowej pieszych, ruchu drogowego i lotów ze stolic europejskich, w odniesieniu do normalnych poziomów przed wprowadzeniem ograniczeń związanych z koronawirusem.

Kliknij na miasto, aby zobaczyć dalsze szczegóły i / lub przeciągnij myszką po pasku osi czasu u dołu, aby obserwować zmiany w czasie.

Metodologia

Ta aplikacja, stworzona przez Civio dla EDJNet, monitoruje trzy parametry dziennie w stosunku do następujących wskaźników przedkryzysowych: ruch pieszy, ruch drogowy i loty. Informacje dotyczą wyłącznie stolic europejskich. Korzystamy z trzech źródeł:

  • Lotniska. Korzystamy z codziennych danych dotyczących ruchu dostarczanych przez EuroControl, z podziałem na poszczególne lotniska. EuroControl podaje liczbę lotów z/na dane lotnisko, a także liczbę lotów danego dnia poprzedniego roku (np. w poniedziałek 03/02/2020 w porównaniu do poniedziałku 04/02/2019). Te dwie liczby pozwalają nam obliczyć dzienny procentowy spadek w stosunku do poziomu sprzed kryzysu.
  • Dane o ruchu pieszych pochodzą z raportów mobilności przygotowanych przez Apple , które odzwierciedlają użycie wyszukiwarki adresów w Apple Maps. Raporty przedstawiają odsetek dziennych odchyleń od zwykłego poziomu odniesienia ustalonego przez Apple, tak więc nie wykonujemy żadnych dodatkowych czynności. Używamy danych dotyczących najważniejszych stolic europejskich lub, jeśli nie są one dostępne, danych odnoszących się do danego kraju, co zaznaczamy na wykresie.
  • Dane o ruchu drogowym pochodzą z TomTom Traffic Index , który porównuje czas potrzebny kierowcom na dotarcie do celu w danym dniu, z sytuacją bez zatorów/korków przyjętą jako linię odniesienia. Codziennie pobieramy dane dotyczące przeciążenia bieżącego dnia co godzinę dostarczane przez TomTom, w odniesieniu do średniego przeciążenia w 2019 r. (Dla przykładu, to jest strona dotycząca Brukseli). Dzienny wskaźnik ukazany na mapie przedstawia zmniejszenie sumy czasu bieżącego zatoru w porównaniu do średniej sumy czasu przeciętnego zatoru w 2019 roku.

Pobieranie i przetwarzanie danych zostało wykonane w Ruby. Wizualizacja została opracowana w programie Adobe Illustrator i D3.js. Zarówno mapa Europy, jak i grafika miasta są możliwe do wbudowania. Informacje są aktualizowane codziennie, w czasie gdy kontynuujemy badanie nad powrotem Europy do normalności.

Stay up to date with our newsletter!