Europska mobilnost u doba korona virusa

U ovoj vizualizaciji podataka možete istraživati pješački promet, cestovni promet i avionske letove u glavnim gradovima Europe, ona prikazuje trenutni postotak zastupljenosti u usporedbi sa uobičajenim razinama prije karantene zbog korona virusa.

Published On: 23 travnja, 2020
Europska mobilnost u doba korona virusa_62e55623676f0.jpeg

Europska mobilnost u doba korona virusa

U ovoj vizualizaciji podataka možete istraživati pješački promet, cestovni promet i avionske letove u glavnim gradovima Europe, ona prikazuje trenutni postotak zastupljenosti u usporedbi sa uobičajenim razinama prije karantene zbog korona virusa.

Klikni na grad za detaljnije podatke ili povuci na vremensku crtu da bi promatrao razvoj kroz vrijeme.

Metodologija

Aplikacija, koju je razvio Civio za EDJNet, prati tri parametra dnevno u usporedbi sa onima uobičajenim prije krize: kretanje pješaka, promet na cestama i letove. Podaci su usmjereni samo na europske glavne gradove. Koristimo tri izvora:

  • Zračne luke. Koristimo dnevne podatke o prometu EuroControl-a, podijeljene po zračnim lukama. EuroControl daje broj letova u zračnim lukama, kao i broj letova godinu ranije, na usporedni dan. (npr. uspoređuje ponedjeljak 3.2.2020. i ponedjeljak 4.2.2019.) Ova dva broja omogućavaju nam izračun postotka dnevnog smanjenja u usporedbi sa razinom prije krize. 
  • Kretanje pješaka – podaci se preuzimaju iz Appleovih izvještaja o kretanju koji prikazuju pretrage adresa na Apple Maps. Izvještaji se sastoje od postotka dnevnih varijacija u odnosu na uobičajenu osnovicu koju je postavio Apple, pa nije bila potrebna daljnja obrada. Koristili smo podatke na nivou grada za najznačajnije europske glavne gradove, ili, ako nisu oni bili dostupni, podatke na nacionalnom nivou što je naznačeno na grafikonu. 
  • Cestovni promet – podaci dolaze sa TomTom Traffic Index -a koji uspoređuje vrijeme potrebno vozaču do odredišta na zadani dan u usporedbi sa danom bez gužve koji je postavljen kao osnovica. Dnevno preuzimamo podatke u realnom vremenu sa TomTom-a gdje se prometna gužva zadanog dana vidi po satima kao i prosječna gužva u 2019. (kao primjer, ovo je stranica o Bruxellesu) Dnevni indikator prikazan na karti je opadanje zbroja sati trenutne gužve u usporedbi sa zbrojem sati prosječne gužve u 2019. godini. 

Preuzimanje i procesiranje podataka napravljeno je u Ruby-ju. Vizualizacija je razvijena s Adobe Illustratorom i D3.js. I mapa Europe i grafike gradova se mogu preuzeti. Informacije se svakodnevno ažuriraju dok proučavamo povratak Europe u normalnost. 

Stay up to date with our newsletter!