Porez na ženske higijenske proizvode: polovina zemalja EU ih tretira kao alkohol i cigarete

Od 2007. države članice EU imaju mogućnost umanjiti tzv. “tampon tax”, odnosno porez na ženske higijenske proizvode. Međutim, mnoge zemlje, poput Hrvatske i Italije, na ove proizvode i dalje primjenjuju istu stopu PDV-a kao na alkohol i cigarete. 

Published On: 17 srpnja, 2019
Porez na ženske higijenske proizvode: polovina zemalja EU ih tretira kao alkohol i cigarete_62e557168500a.jpeg

Porez na ženske higijenske proizvode: polovina zemalja EU ih tretira kao alkohol i cigarete

Od 2007. države članice EU imaju mogućnost umanjiti tzv. “tampon tax”, odnosno porez na ženske higijenske proizvode. Međutim, mnoge zemlje, poput Hrvatske i Italije, na ove proizvode i dalje primjenjuju istu stopu PDV-a kao na alkohol i cigarete. 

U Mađarskoj žene plaćaju oko 27 posto poreza kada kupuju ženske higijenske proizvode. U Irskoj su pak ti proizvodi oslobođeni PDV-a, dok mnoge zemlje, poput Španjolske i Francuske, na ženske uloške primjenjuju sniženu stopu PDV-a. Španjolska vlada je najavila da će dodatno smanjiti porez na proizvode za žensku higijenu, s aktualnih 10 na 4 posto. 

Nakon što je 2007. godine Europska unija dala mogućnost državama članicama da snize tzv. “tampon porez”, jedan dio zemljama je to i učinio, dok su neke zemlje nastavile tretirati proizvode za žensku higijenu poput ostalih proizvoda koji ne spadaju u osnovne životne potrepštine.

Naime, skoro polovina država članica EU i dalje primjenjuje na higijenske uloške i tampone istu stopu PDV-a kao i na nakit, vino, pivo i cigarete. U deset država članica ova stopa premašuje 20 posto: u Mađarskoj iznosi 27 posto, a u Hrvatskoj i Danskoj 25 posto. Usporedba nacionalnih poreskih zakona, koju je proveo Civio, pokazala je, štoviše, da je u mnogim državama članicama EU “tampon porez” viši od poreza koja se primjenjuje na hotelske usluge.

Direktiva EU o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost dopušta državama članicama da snize PDV na ženske higijenske proizvode do 5 posto. U posljednjih nekoliko godina, mnoge zemlje su odlučile iskoristiti tu mogućnost, poput Španjolske, Grčke i Austrije, gdje stopa PDV-a na ove proizvode danas iznos 10 ili nešto više od 10 posto, dok u Francuskoj ta stopa iznosi 5,5 posto, a u Velikoj Britaniji 5 posto. U Irskoj su proizvodi za žensku higijenu u potpunosti oslobođeni PDV-a. Ova zemlja je izuzetak po tom pitanju: odluka o ukidanju PDV-a na ženske higijenske proizvode donesena je prije stupanja na snagu pomenute direktive, te stoga Irska nije dužna primjenjivati minimalnu stopu PDV-a od 5 posto propisanu direktivom. 

2015. u Velikoj Britaniji razmatrana je mogućnost dodatnog snižavanja stope PDV-a na uloške. Parlament je raspravljao o potpunom ukidanju poreza na ove proizvode, ali prijedlog nije usvojen upravo zbog pomenute direktive EU, koja propisuje minimalnu stopu od 5 posto, što su kasnije zagovarači Brexita iskoristili kao argument u svoju korist. Kao alternativo rješenje, britanski parlament je odlučio dodijeliti dio prihoda od “tampon poreza” ženskim udrugama. Tako je 2017. iznos od 12 milijuna funti (oko 13 milijuna eura) raspodijeljen između 70 udruga. Međutim, polemika je ponovno buknula kada je otkriveno da jedna od ovih udruga zagovara zabranu pobačaja.

Škotska vlada je, u međuvremenu, odlučila omogućiti besplatne higijenske poizvode svim studenticama, izdvajajući iz državnog proračuna 5,2 milijuna funti (oko 5,6 milijuna eura) za ovaj program, koji ima za cilj dokinuti tzv. “period poverty”. 

Početkom 2019. Europska komisija je najavila usvajanje izmjena poreskog zakonodavstva, u cilju omogućavanja većeg manevarskog prostora državama članicama pri određivanju stope PDV-a na određene proizvode, iako nije odredila krajnji rok za usvajanje tih izmjena. Velika Britanija planira u potpunosti ukinuti “tampon porez”, neovisno o ishodu pregovora o Brexitu.

Španjolska namjerava dodatno smanjiti PDV na uloške

“Jasno je da primjena PDV-a na proizvode za žensku higijenu najviše pogađa jednu određenu društvenu skupinu, tj. žene, posebice ako imamo u vidu da je riječ o proizvodima bez kojih se ne može, i koji su direktno vezani za zdravlje žena”, navodi se u zaključku istraživanja o porezima i rodnoj ravnopravnosti, koje je proveo Observatori IQ. Španjolska vlada je najavila da će dodatno smanjiti stopu PDV-a na proizvode za žensku higijenu s akualnih 10 na 4 posto, definirajući stopu od 4 posto kao “super sniženu”. “To je zasigurno dobra vijest, no hoće li ta mjera biti dovoljna? To je diskutabilno”, kaže María De la Fuente, direktorica udruge Observatori IQ.

U supermerkatu Dia, u centru Madrida, jedna kutija od 22 tampona marke Tampax košta 4,05 eura. Stopa PDV-a na ovaj proizvod iznosi 40 centi. Ako španjolska vlada usvoji najavljeno smanjenje PDV-a, stopa na ovaj proizvod će iznositi 16 centi, omogućujući Španjolkama uštedu od 24 centa po pakovanju. S druge strane, vlada računa da će se sniženjem PDV-a na ženske higijenske proizvode prihod od poreza smanjiti za 18 milijuna eura. Ta brojka se možda čini velikom, no predstavlja nešto manje od 0,03 posto cjelukopnog prihoda od PDV-a koji je Španjolska naplatila u 2017.

Diskusija je koncentrirana na pitanje o tome da li bi smanjenje PDV-a na ženske higijenske proizvode zaista omogućilo uštedu potrošačima ili bi bilo propraćeno povećanjem cijena tih proizvoda. “Ova mjera se čini popularnom i poduzetnici bi bili zadovoljni kada bi stopa PDV-a na ženske higijenske proizvode zaista bila smanjena. No u kojoj mjeri bi to smanjenje pomoglo ženama? To ostaje otvoreno pitanje”, kaže María Pazos, zadužena za područje javnih politika i rodne ravnopravnosti pri španjolskom Institutu za porezne studije.

Pazos objašnjava da Španjolke ne bi imale nikakve koristi od eventualnog smanjenja PDV-a na proizvode za intimnu higijenu ako bi njihova cijena porasla. “Svako smanjenje prihoda od poreza ide na štetu cijelog društva, a posebice žena, koje su siromašnije od većine stanovništva i imaju veće potrebe za socijalnom skrbi”, ističe Pazos.

Koliki je PDV na uloške u ostatku svijeta?

Izvan Europe, Australija je posljednja zemlja koja je odlučila u potpunosti ukinuti porez na proizvode za žensku higijenu, počev od siječnja 2019. Prva zemlja koja je ukinula “tampon porez” je Kenija, još daleke 2004, a njezin primjer ubrzo su slijedile i Kanada, Indija, Malezija, Uganda, Tanzanija, Nikaragva, i Trinidad i Tobago. Neke savezne države SAD-a također su odlučile ukinuti PDV na proizvode za žensku higijenu, a među njima su Connecticut, Florida, Maryland, Massachusetts, Pennsylvania, Minnesota, New Jersey, Illinois i New York. 2016. grad New York donio je jednu odluku koja prevazilazi obično ukidanje poreza: odlučeno je naime da proizvodi za žensku higijenu moraju biti dostupni, bez ikakve novčane naknade, u kupatilima svih javnih škola u gradu. Primjer grada New Yorka ubrzo su slijedile i države New York i Illinois, gdje su u javnim školama također besplatno dostupni proizvodi za žensku higijenu.

U Južnoafričkoj Republici grupa stručnjaka analizirala je utjecaj koji bi eventualno ukidanje poreza na uloške imalo na smanjenje siromaštva u zemlji. “Analiza je pokazala da bi ukidanje poreza na uloške i tampone imalo ograničen utjecaj na poboljšanje pristupa žena slabije ekonomske moći ovim proizvodima. Grupa stručnjaka stoga preporučuje ne samo da bude u potpunosti ukinut PDV na ove proizvode, već i da oni budu besplatno dostupni ženama s niskim primanjima”, navodi se u izvješću stručne komisije.

U mnogim zemljama žene još uvijek plaćaju visoki porez na proizvode za intimnu higijenu. U zemljama poput Islanda, Argentine, Bugarske, Albanije i Moldavije, tzv. tampon porez iznosi 20 ili više od 20 posto, dok se Bosni i Hercegovini, Turskoj, na Novom Zelandu, u Južnoafričkoj Republici i Čileu kreće od 15 do 19 posto. 

Metodologija

Da bismo prikupili informacije o PDV-u na proizvode za žensku higijenu proučili smo zakonsku regulativu u području poreza za svaku pojedinačnu zemlju. Kada su u pitanju države članice EU, koristili smo i podatke Europske komisije, među ostalim i radi poređenja stope PDV-a na proizvode za žensku higijenu sa stopama koje se primjenjuju na ostale proizvode. Ovdje možete pronaći izvore korištene pri prikupljanju informacija o stopi PDV-a na proizvode za žensku higijenu u Europi, a ovdje glavne podatke vezane za ostale zemlje diljem svijeta. Iz konačne liste zemalja smo isključili Maltu s obzirom da nismo uspjeli pronaći drugi izvor koji bi potvrdio aktualnu stopu PDV-a. Cijenu pakovanja Tampax tampona provjerili smo u supermarketu Dia u ulici Marques de Modejar u Madridu u subotu 20. listopada 2018. 

Stay up to date with our newsletter!