Home » oporezivanje

oporezivanje

Porez na ženske higijenske proizvode: polovina zemalja EU ih tretira kao alkohol i cigarete

By , |17 srpnja, 2019|Tags: , |

Od 2007. države članice EU imaju mogućnost umanjiti tzv. “tampon tax”, odnosno porez na ženske higijenske proizvode. Međutim, mnoge zemlje, poput Hrvatske i Italije, na ove proizvode i dalje primjenjuju istu stopu PDV-a kao na alkohol i cigarete. 

Go to Top