• Kada azil traže Europljani

    Kada azil traže Europljani

  • Jemen kao ničija katastrofa

    Jemen kao ničija katastrofa

  • Hrvatska: Oni koji odlaze

    Hrvatska: Oni koji odlaze

Izvori za novinare

NOVE DATA NEWS

svakog tjedna

32 partnera

za kolaborativna istraživanja

800,000+skupova podataka

indeksiranih sa Europskog portala podataka

Europski izbori
Gotovo 17 milijuna građana Europske unije živi u državi članici EU-a koja nije nj...
FISHING
Zabrana ribolova mrežama u mrijestilištima vraća riblji fond na zdravu razinu. Ip...
Znanstvenici s Instituta za javne financije u razgovoru za H-Alter/EDJNet: "...

Partneri

Capital
Der Spiegel
EUobserver
VoxEurop
OBC Transeuropa
Alternatives Economiques
Público
Pod črto
Askanews
Journalism++
LocalFocus
BiQdata
MobileReporter
Ouest-France
H-Alter
El Confidencial
NRC Handelsblad
Internazionale
Datactivist
Civio
Euractiv
Deutsche Welle (DW)
Addendum
Altreconomia
Openpolis
EUrologus