• Kada azil traže Europljani

    Kada azil traže Europljani

  • Jemen kao ničija katastrofa

    Jemen kao ničija katastrofa

  • Hrvatska: Oni koji odlaze

    Hrvatska: Oni koji odlaze

Izvori za novinare

NOVE DATA NEWS

svakog tjedna

29 partnera

za kolaborativna istraživanja

800,000+skupova podataka

indeksiranih sa Europskog portala podataka

Europski izbori
Gotovo 17 milijuna građana Europske unije živi u državi članici EU-a koja nije nj...
FISHING
Zabrana ribolova mrežama u mrijestilištima vraća riblji fond na zdravu razinu. Ip...
„Sramotno je da Hrvatska nema strategiju sprječavanja samoubojstava, iako ima već...

Partneri

OBC Transeuropa
Alternatives Economiques
Civio
Deutsche Welle (DW)
MIIR
Voxeurop
BiQdata
El Confidencial
EUobserver
H-Alter
Internazionale
Journalism++
LocalFocus
Pod črto
Capital
Euractiv
EUrologus
Openpolis
Público
Sheldon.studio
iMEdD
El Orden Mundial
Dataninja
Il Sole 24 Ore
Divergente
Interruptor
Deník Referendum