• Kada azil traže Europljani

    Kada azil traže Europljani

  • Jemen kao ničija katastrofa

    Jemen kao ničija katastrofa

  • Hrvatska: Oni koji odlaze

    Hrvatska: Oni koji odlaze

Izvori za novinare

NOVE DATA NEWS

svakog tjedna

31 partnera

za kolaborativna istraživanja

11 jezika

Europski izbori
Gotovo 17 milijuna građana Europske unije živi u državi članici EU-a koja nije nj...
FISHING
Zabrana ribolova mrežama u mrijestilištima vraća riblji fond na zdravu razinu. Ip...
„Često plačem, imam osjećam da nigdje ne pripadam. Imam užasno teške i nagle prom...

Partneri

OBC Transeuropa
Alternatives Economiques
Civio
Deutsche Welle (DW)
MIIR
Voxeurop
BiQdata
El Confidencial
EUobserver
H-Alter
Journalism++
Pod črto
Capital
Euractiv
EUrologus
Openpolis
Sheldon.studio
iMEdD
El Orden Mundial
Dataninja
Il Sole 24 Ore
Divergente
Interruptor
Deník Referendum