Zmiany klimatu dopadły Europę

Nie dość, że kluczowe zmiany klimatyczne uderzają już w Europę, to jeszcze będą się nasilać - taki wniosek płynie ze zbioru map udostępnionych przez Europejską Agencję Środowiskową.

Published On: 11 lutego, 2020
Zmiany klimatu dopadły Europę_62e553c0b5297.jpeg

Zmiany klimatu dopadły Europę

Nie dość, że kluczowe zmiany klimatyczne uderzają już w Europę, to jeszcze będą się nasilać – taki wniosek płynie ze zbioru map udostępnionych przez Europejską Agencję Środowiskową.

Photo: Jeanne Menjoulet/Flickr  (CC BY-ND 2.0)

Różne scenariusze dotyczące emisji gazów cieplarnianych i modele klimatyczne wykazują, że ich skutki można zmniejszyć jedynie poprzez ograniczenie wzrostu temperatury na świecie do maksymalnie 2°C, zgodnie z ustaleniami Porozumienia Paryskiego.

Według EEA „zmiany klimatyczne są już widoczne i z biegiem czasu ta tendencja będzie się wzmacniać, nawet jeśli światowe wysiłki podejmowane na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych okażą się skuteczne. Mimo to ich skutki mogą zostać złagodzone, jeśli starania zmierzające do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych zakończą się sukcesem. […] W przeciwnym razie, zmiany klimatu się pogłębią”.

Mapy EEA przedstawiają scenariusze wykazujące współzależność między zjawiskami takimi jak narastające susze, brak bezpieczeństwa żywnościowego, obfite opady deszczu, nagłe powodzie, pożary lasów oraz podnoszenie się poziomu wód morskich.

Od początku obecnego stulecia odnotowuje się więcej susz, zarówno atmosferycznych jak i hydrologicznych, w prawie całej Europie. Szacuje się, że to w Południowej Europie ten fenomen będzie się najbardziej nasilał. „Wzrośnie konkurencja między rolnictwem, przemysłem, turystyką i gospodarstwami domowymi o dostęp do wody”. Pociągnie to za sobą ogromne straty dla rolników.

Nowe realia prowadzą w rzeczy samej do znaczących zmian w sektorze rolniczym. Choć aktualnie bezpieczeństwo żywnościowe nie jest zagrożone, to EEA wyjaśnia, iż „zmiany klimatyczne, do których dochodzi poza Europą, mogą w przyszłości wpłynąć na dochody w rolnictwie i na poziom cen na Starym Kontynencie z powodu zmian w strukturze handlu”. Jako że dochody rolników są w dużej mierze uzależnione od Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) UE, mogą oni się zabezpieczyć, dostosowując odmiany roślin uprawnych, zmieniając terminy siewu oraz udoskonalając systemy irygacyjne.

Z drugiej strony, bardziej intensywne opady prowadzą do wzmożonego zagrożenie powodziowego. Obfite opady deszczu mogą wzrosnąć aż o 35% w Europie Środkowo-Wschodniej oraz o 25% w Europie Południowej.

Pożary lasów – bezprecedensowe zjawisko w niektórych krajach Europy – zbiegły się z rekordowymi suszami i falami upałów z 2017 i 2018 roku. Nawet zakładając niskoemisyjny scenariusz, susze w Południowej Europie mają zwiększyć się o 30-40%, jednak dzięki sprawnemu zapobieganiu oraz skutecznemu gaszeniu pożarów ich skutki będą mniej odczuwalne.

Dodatkowo bezwzględny poziom morza wzrósł we wszystkich europejskich regionach przybrzeżnych, a poziom morza względem lądu wzrósł w większości z nich. W specjalnym raporcie na temat oceanów i kriosfery Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) zapowiada, że poziom morza podwyższy się na przestrzeni XXI wieku o 0,29-1,10 m. Zagrożone obszary obejmują wybrzeża Belgii, Holandii, północno-zachodnich Niemiec, Danii, południowej Szwecji, południowej i zachodniej Francji oraz północno-wschodnich Włoch, w tym Wenecję.

Społeczeństwa europejskie odczuwają więc w dużym stopniu skutki globalnego ocieplenia. Dlatego też musimy pilnie wdrożyć odpowiednie działania adaptacyjne. EEA sugeruje, że „w celu ograniczenia zagrożenia związanego ze zmianą klimatu nie wystarczy ograniczyć emisji gazów cieplarnianych, należy także podjąć konkretne kroki, aby dostosować się do skutków tych zmian”.

Stay up to date with our newsletter!