Godne zaufania?

Większość czytelników pragnie obiektywnego relacjonowania wiadomości politycznych poprzez dostępne im media.

Published On: 22 stycznia, 2018
Godne zaufania?_62e55784dfd63.jpeg

Godne zaufania?

Większość czytelników pragnie obiektywnego relacjonowania wiadomości politycznych poprzez dostępne im media.

Ogólnie istnieje powszechna zgoda co do tego, czego ludzie oczekują w kwestii przekazywania przez media informacji politycznych. Według niedawnego badania przeprowadzonego przez Pew Research Center, obejmującego 38 krajów ze świata, w tym 10 państw europejskich, przeważająca większość czytelników uważa, że media powinny zapewnić obiektywne przedstawianie tych tematów.

Stronnicze traktowanie tematów politycznych przez media najbardziej potępiają czytelnicy europejscy (89% Hiszpanów i 88% Greków ocenia je jako nie do przyjęcia). Spośród społeczeństw europejskich najbardziej zadowoleni z jakości informacji medialnych są Holendrzy, następnie Niemcy i Szwedzi; Brytyjczycy i Francuzi zajmują odpowiednio czwarte i piąte miejscu.

W każdym kraju preferencje polityczne są najważniejszym czynnikiem kształtującym postawy wobec mediów, bardziej znaczącym od wykształcenia, wieku czy płci.

W większości krajów zwolennicy rządzącej partii politycznej są na ogół bardziej zadowoleni ze sposobu przedstawiania wiadomości przez ich krajowe media niż ci, którzy jej nie popierają. W Szwecji na przykład Partia Socjaldemokratyczna wraz z Partią Zielonych tworzą koalicję rządową. „Około ośmiu na dziesięciu Szwedów (82%), którzy identyfikują się z tymi dwoma partiami, twierdzi, że ich media wykonują rzetelną pracę obiektywnie traktując kwestie polityczne. Ale tak uważa tylko 58% Szwedów, którzy tych partii nie popierają”, wskazują wyniki badań.

“Zadowolenie czytelników z mediów jest również ściśle związana z zaufaniem, jakim darzą swój rząd, a także z ich osądem sytuacji gospodarczej ich kraju.”

Większość osób w krajach objętych badaniem uważa, że ich media działają należycie, jeśli chodzi o przedstawianie najważniejszych faktów bieżących, a także przekazywanie informacji dotyczących przywódców i innych znaczących osób w sferze polityki. Wśród zaledwie dwóch krajów spośród 38 badanych, gdzie większość społeczeństwa uważa, że ich media nie informują prawidłowo o najważniejszych wydarzeniach, jest Grecja (57%).

Stay up to date with our newsletter!