Home » Wymiar

Wymiar

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o unijnych postępowaniach w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego

By |24 października, 2019|Tags: , |

InfringEye jest narzędziem opartym na danych opracowanych przez Europejską Sieć Dziennikarstwa Danych (EDJNet) mającym na celu ułatwienie dziennikarzom i obywatelom zrozumienie unijnych mechanizmów postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego oraz monitorowanie przeszłych i bieżących procedur. Poniżej znajduje się jedynie część najważniejszych informacji - więcej danych i materiałów dostępnych jest na osobnej, poświęconej temu tematowi stronie.

Go to Top