Large investigation


Instagram preferuje nieco golizny

Poniedziałek, 15 Czerwiec 2020 | Nicolas Kayser-Bril
Judith Duportail
Kira Schacht
Édouard Richard
| VoxEurop

Z naszego dochodzenie wynika, że Instagram wyświetla w pierwszej kolejności zdjęcia skąpo odzianych mężczyzn i kobiet. Kształtuje w ten sposób postawy twórców treści oraz światopogląd 140 milionów Europejczyków, wykorzystując lukę w unijnym prawie.


Możliwość poruszania się w Europie w okresie pandemii koronawirusa

Czwartek, 23 Kwiecień 2020 | Civio

W tej wizualizacji danych można zapoznać się ze statystykami dotyczącymi aktywności zawodowej pieszych, ruchu drogowego i lotów ze stolic europejskich, w odniesieniu do normalnych poziomów przed wprowadzeniem ograniczeń związanych z koronawirusem.


Nowy rozkład pociągów. Pasażer z powiatu zostaje na lodzie

Piątek, 20 Grudzień 2019 | Jarosław Kopeć
| BiQdata

Decyzje polityczne, niewłaściwe inwestycje i rosnąca konkurencja ze strony autobusów spowodowały wydłużenie czasu podróży pociągiem i zmniejszenie usług. Transport kolejowy pozostaje popularny, ale musi być bardziej wydajny.


Nowy rozkład pociągów. Pasażer z powiatu zostaje na lodzie

Piątek, 20 Grudzień 2019 | Jarosław Kopeć
| BiQdata

Pociągi wracają na krótsze trasy między największymi miastami. Ale ci pasażerowie, którzy dzięki objazdom mieli wreszcie wygodne połączenia, zostają w polu.


Don't miss the train: Methodology

Środa, 18 Grudzień 2019 | Journalism++

What we did and how we did it

This article tries to answer a seemingly straightforward question: how easy it is for citizens in Europe to travel by train, and what explains differences within countries? In our attempt to answer this, we wanted to look at two measures – distances to train stations and the proportion of people who are well connected to (less than 10,000 steps to a station) versus poorly connected from (at least 30,000 steps to a station) the railway network.


Co najmniej 350 milionów Europejczyków mieszka mniej niż 10 000 kroków od stacji kolejowej

Wtorek, 17 Grudzień 2019 |

Mamy rok 2019, a podróżowanie pociągiem jest jeszcze bardziej popularne niż w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Ale czy rzeczywiście mieszkańcy Europy mogą wyjść na spacer, po czym wskoczyć do pociągu, który zabierze ich do stolic europejskich krajów? Próbując odpowiedzieć na to pytanie, EDJNet przeprowadził symulację ponad 40 milionów podróży do ponad 20 000 stacji.


Miasta zwlekają a kryzys klimatyczny postępuje

Piątek, 21 Czerwiec 2019 | Nicolas Kayser-Bril
| VoxEurop

Zaktualizowane dane dotyczące temperatury z 558 europejskich miast i ich okolic pokazują, że w 203 miastach rok 2018 był najcieplejszym rokiem od 1900 r. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Europejską Sieć Dziennikarstwa Danych, obejmującego 61 samorządów lokalnych w sześciu krajach, lokalna reakcja na kryzys klimatyczny jest bardzo zróżnicowana.


L'inchiesta collaborativa EDJNet sul riscaldamento climatico in Europa

Czwartek, 20 Grudzień 2018 | Valentina Vivona
| OBC Transeuropa

L’Europa si sta scaldando sempre di più. Lo rivela la prima inchiesta collaborativa di EDJNet: un’analisi di più di un secolo di dati meteorologici in 558 città europee.


Europa jest coraz cieplejsza i nie zapowiada się na ochłodzenie

Poniedziałek, 24 Wrzesień 2018 | Nicolas Kayser-Bril
| Journalism++
Pod črto
BiQdata
OBC Transeuropa
Alternatives Economiques
VoxEurop
Der Spiegel
MobileReporter

Pierwsza w swoim rodzaju analiza przeprowadzona w ponad 100 milionach punktów danych pokazuje, że każde duże miasto w Europie XXI wieku jest cieplejsze niż w wieku XX. Najbardziej dotknięte tym problemem są regiony subarktyczne – Andaluzja i południowa Rumunia.