Syndykacja


Polityka konsorcjum Europejskiej Sieci Dziennikarstwa Danych

Jednym z celów Europejskiej Sieci Dziennikarstwa Danych jest jak najszersze upowszechnianie tworzonych przez nas infografik oraz tekstów. Dlatego też można z nich swobodnie korzystać, pod warunkiem przestrzegania Zasad Użytkowania.

Jeśli jesteś członkiem lub partnerem Europejskiej Sieci Dziennikarstwa Danych, masz pełne prawo do ponownego wykorzystania treści tworzonych w ramach EDJNet, pod warunkiem że podasz informację o twórcy treści oraz EDJNet (np. „Spiegel Online | EDJNet”). Chcesz zostać naszym członkiem? Zapoznaj się z naszą polityką partnerstwa!

Jeśli jesteś stroną trzecią, masz oczywiście prawo do ponownego wykorzystania tekstów i infografik opublikowanych przez EDJNet (np. „Spiegel Online | EDJNet”). Jeśli nie sprecyzowano inaczej, domyślną licencją jest Creative Commons „Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)”, co zakłada:

  • Brak dodatkowych ograniczeń – Nie możesz stosować żadnych warunków prawnych ani też środków technologicznych, które ograniczą innym prawo do czegokolwiek, na co zezwala niniejsza licencja.

Interesuje cię ponowna publikacja jedynie fragmentów naszych tekstów? Możesz swobodnie cytować i publikować fragmenty naszych treści, pod warunkiem że podasz informację o ich twórcy oraz EDJNet (np. „Spiegel Online | EDJNet”), jak również umieścisz link do artykułu źródłowego na stronie naszego partnera.