Syndykacja


Jednym z celów Europejskiej Sieci Dziennikarstwa Danych jest rozpowszechnianie w jak największym stopniu infografik i reportaży, które tworzymy. Możesz więc je publikować, o ile przestrzegasz następujących warunków użytkowania:

  • uwzględnisz w przypisie partnera produkującego i EDJNet (np. „Spiegel Online | EDJNet“),
  • zawrzesz link to strony EDJNet,

Licencja

Jeśli nie wspomniano inaczej, domyślną licencją naszych treści jest Creative Commons „Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) “. Możesz więc udostępniać, przekształcać i bazować się na nich w dowolnym celu. Niektóre artykuły są publikowane na licencjach wolnych od opłat. Przy każdym artykule podano licencję, która została wykorzystana.

Zgodnie z zasadami CC BY 4.0 musisz podać link do licencji i wskazać, czy zostały wprowadzone zmiany. Możesz to zrobić w każdy rozsądny sposób, ale nie w sposób sugerujący, że licencjodawca popiera Ciebie lub Twoje wykorzystanie materiału. Ponadto, nie można stosować obostrzeń prawnych lub środków technologicznych, które zgodnie z prawem uniemożliwiają osobom trzecim prowadzenie działań, na które zezwala licencja.