Statut Redakcyjny


Niezależność, zasady i etyka redakcyjna

Członkowie EDJNet zobowiązują się do tworzenia treści wysokiej jakości i przestrzegania najwyższych standardów etycznych i zawodowych określonych w Deklaracji Monachijskiej.  

Członkowie Europejskiej Sieci Dziennikarstwa Danych (EDJNet) nie mogą działać podług czyichkolwiek instrukcji, podlegać presji czy też spełniać wymagania instytucji UE, państwa członkowskiego UE lub jakiegokolwiek innego podmiotu w zakresie treści redakcyjnych przygotowywanych lub publikowanych pod jego szyldem.

Linia redakcyjna EDJNet jest określana przez członków Sieci, dzięki czemu czerpie ze swojej różnorodności, co stanowi dodatkową wartość Sieci i uwydatnia jej europejską perspektywę.

Każdy członek Sieci ma pełną niezależność redakcyjną w ramach projektu, to znaczy prawo do zgłaszania tematów, wyboru podejścia i wyrażania stanowiska oraz jest uprawniony do odmowy podejmowania tematu, jeśli jest on niezgodny z jego linią redakcyjną.

Platforma szanuje tożsamość każdego tytułu reprezentowanego przez członka, wyświetlając logo partnera u źródła informacji; każdy członek Sieci wyraźnie odnosi się do portalu podczas publikowania treści przygotowanych w ramach EDJNet.

Członkowie EDJNet nie oferują, nie przekazują ani nie zgadzają się na oferowanie lub przekazywanie urzędnikom Unii Europejskiej jakichkolwiek materialnych korzyści czy też na świadczenie usług, które mogłyby być postrzegane jako łapówka albo wynagrodzenie za dokonanie lub powstrzymanie się od dokonania jakiejś czynności, czy też jako działanie zmierzające do zawarcia lub zrealizowania umowy z Komisją Europejską na dotację lub subwencję, nie będą też składać zeznań lub powstrzymywać się od składania zeznań na korzyść lub niekorzyść jakiejkolwiek osoby w sprawie zawarcia porozumienia lub jakiekolwiek innej umowy lub kontraktu dotyczącego przyznania dotacji.