Karta redakcyjna


  • W ramach projektu każdy członek sieci ma prawo do pełnej niezależności redakcyjnej, czyli do proponowania własnych tematów oraz do ich odmowy, jeśli nie odpowiadają jego polityce redakcyjnej.
  • Platforma szanuje tożsamość każdego partnera medialnego i zamieszcza logotyp organizacji, która napisała artykuł. W zamian, media jednoznacznie powołują się na platformę, gdy publikują treści stworzone przez EDJNet.
  • Członkowie EDJNet zobowiązują się do tworzenia treści wysokiej jakości dziennikarstwa i przestrzeganie najwyższych standardów etycznych i zawodowych dziennikarstwa, o których mowa w Deklaracji Monachijskiej.
  • Członkowie EDJNet są niezależni od jakichkolwiek poleceń, nacisków lub żądań od jakiejkolwiek instytucji UE, państw członkowskich UE lub innego państwa bądź instytucji w zakresie treści redakcyjnych, które są tworzone i publikowane pod nazwą sieci.
  • Członkowie EDJNet nie oferują ani nie wyrażają zgody na udzielanie jakiejkolwiek osobie w instytucjach UE jakiegokolwiek prezentu lub świadczenia jakiegokolwiek rodzaju jako zachęty bądź nagrody za przedsięwzięcie jakichkolwiek działań.