Karta redakcyjna


Redakcyjne standardy, niezależność i etyka

Członkowie EDJNet są niezależni od jakichkolwiek poleceń, nacisków lub żądań od jakiejkolwiek instytucji UE, państw członkowskich UE lub innego państwa bądź instytucji w zakresie treści redakcyjnych, które są tworzone i publikowane pod nazwą sieci.

Linia redakcyjna EDJNet jest uzgadniana przez członków sieci w taki sposób, aby mogli oni czerpać korzyści z różnorodności i zwiększyć wartość dodaną sieci oraz wzmocnić europejską perspektywę.

W ramach projektu każdy członek sieci ma prawo do pełnej niezależności redakcyjnej, czyli do proponowania własnych tematów oraz do ich odmowy, jeśli nie odpowiadają jego polityce redakcyjnej.

Platforma szanuje tożsamość każdego partnera medialnego i zamieszcza logotyp organizacji, która napisała artykuł. W zamian, media jednoznacznie powołują się na platformę, gdy publikują treści stworzone przez EDJNet.

Członkowie EDJNet zobowiązują się do tworzenia treści wysokiej jakości dziennikarstwa i przestrzeganie najwyższych standardów etycznych i zawodowych dziennikarstwa, o których mowa w Deklaracji Monachijskiej.

Członkowie EDJNet nie oferują ani nie wyrażają zgody na udzielanie jakiejkolwiek osobie w instytucjach UE jakiegokolwiek prezentu lub świadczenia jakiegokolwiek rodzaju jako zachęty bądź nagrody za przedsięwzięcie lub nieprzedsięwzięcie, czy też za to, że przedsięwzięli lub nie przedsięwzięli jakichkolwiek działań w celu uzyskania bądź wykonania umowy o dofinansowanie z Komisją Europejską lub jakiejkolwiek innej umowy czy umowy o dofinansowanie lub za okazanie bądź nieokazanie przychylności czy niechęci wobec jakiejkolwiek osoby, której dotyczy niniejsza umowa, lub jakikolwiek inny kontrakt lub umowa o dofinansowanie.