Panelfit

Gdy ludzie zaczęli postrzegać Internet jako coś oczywistego, nie zdając sobie nawet sprawę, że cały czas są podłączeni do sieci, rewolucja cyfrowa gwałtownie przyspieszyła. Z każdą radykalną zmianą pojawiają się nowe możliwości jak i problemy. Jako grupa dziennikarzy staramy się zgłębiać obie te tematyki. Wpływ nowych technologii na życie obywateli jest wyraźnie widoczny, szczególnie w takich kwestiach jak ochrona danych, zgoda na wykorzystywanie danych, wykorzystywanie danych do celów komercyjnych, nadzoru przez korporacje lub rządy, sztuczna inteligencja czy też decyzje podejmowane za pomocą algorytmów.

Sieć EDJNet podjęła działania mające na celu rozpowszechnianie artykułów, analiz i dochodzeń dotyczących tych kwestii. Utworzyła ona możliwości współpracy, która nabrała rozpędu dzięki jej rosnącej rozpoznawalności na europejskiej arenie medialnej. Tego przykładem jest współdziałanie z PANELFIT, siecią organizacji działających w różnych sektorach - od doradztwa technicznego po badania naukowe, ochronę danych, etykę badawczą, naukę obywatelską aż po dziennikarstwo. Organizacje tworzące PANELFIT współpracują ze sobą w celu zagwarantowania, że z możliwości, jakie stwarza rewolucja cyfrowa, będzie można korzystać bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i podstawowych praw obywateli.

EDJNet uczestniczy w projekcie PANELFIT, starając się podnieść poziom dyskusji w mediach na wyżej wymienione tematy, które współgrają z jego własną linią redakcyjną. W ten oto sposób EDJNet działa jako pomost między społecznością ekspertów (naukowców, prawników, decydentów, aktywistów) a społecznością dziennikarską, promując tym samym dialog i wymianę informacji.

Dostępne tłumaczenia
Czwartek, 5 Grudzień 2019
share subcribe newsletter