O nas


Europejska Sieć Dziennikarstwa Danych (EDJNet) jest siecią niezależnych organizacji medialnych i redakcji danych, przygotowujących i promujących w kilku językach oparte na danych relacje dotyczące spraw europejskich. Sieć skupia dziennikarzy, programistów i ekspertów od poszczególnych polityk. EDJNet powstał w 2017 roku.

EDJNet działa jako współpracująca społeczność, źródło wiadomości i centrum edukacyjne.

 • Przygotowane treści są dostępna bezpłatnie w kilku językach. Mogą być publikowanego lub ponownie wykorzystywane przez członków sieci i inne organizacje przy zachowaniu kilku prostych warunków.
 • Oryginalne narzędzia i usługi przechowywania i udoskonalania danych są udostępniane dziennikarzom, umożliwiając każdej redakcji korzystanie z możliwości oferowanych przez dziennikarstwo danych.
 • Tłumacząc wszystkie artykuły w kilku językach i rozpowszechniając je za pośrednictwem swoich kanałów, EDJnet pomaga swoim członkom dotrzeć do nowych odbiorców.
 • Współpraca w ramach wspólnej platformy ułatwia członkom EDJNet analizowanie i wyjaśnianie istotnych zjawisk wpływających na społeczeństwa europejskie.

Sieć jest otwarta na nowych partnerów; nie ma opłaty wstępnej. Wszyscy członkowie zobowiązują się do przestrzegania polityki redakcyjnej EDJNet i zachowują pełną niezależność redakcyjną. Jeśli jesteś zainteresowany, możesz zapoznać się z naszą polityką członkostwa.

Obecnie EDJNet ma 28 członków w 14 krajach:

Zespół

 • Koordynator projektu: Chiara Sighele
 • Koordynatorzy redakcji: Gian Paolo Accardo, Lorenzo Ferrari
 • Zespół redakcyjny: OBCT, VoxEurop i Alternatives Economiques. Zespół zajmuje się podstawowymi zadaniami związanymi z utrzymaniem, rozwojem i promocją sieci.
 • Zespół śledczy: Journalism++, Pod crto, BiQdata (2017-19), Civio, OBCT, Datactivist, Nicolas Kayser-Bril (od 2019 r.).
 • Zespół programistów: LocalFocus, Journalism++, Datactivist, Open Polis, OBCT.

Finansowanie

EDJNet działa przy wsparciu Komisji Europejskiej (umowy o dotację: 30-CE-0840070/0096 i LC-01081786). Zgodnie z umowami, we wszystkich sprawach dotyczących przygotowywanych materiałów redakcyjnych beneficjenci nie podlegają żadnym poleceniom, naciskom lub wymogom ze strony jakiejkolwiek instytucji UE, jakiegokolwiek państwa członkowskiego UE lub jakiegokolwiek innego państwa czy też instytucji.

Other projects

EDJNet collaborates with other parties that deal with a variety of topics, provided they're consistent with the spirit of the project. The aim is to extend the network beyond its formal members, and enrich the way we deal with the European issues. In this section you will find information on ongoing projects, together with the materials produced within these collaborations.

Logos

Here you can find EDJNet logo in different formats.

Please note, our logo can not be modified: it can be resized but must maintain the proportions defined in its original version.

In case of doubts and for any requests, you can reach us at info@europeandatajournalism.eu

Download .png .svg

Download .png .svg

Download .png .svg

Download .png .svg

Karta redakcyjna

 • W ramach projektu każdy członek sieci ma prawo do pełnej niezależności redakcyjnej, czyli do proponowania własnych tematów oraz do ich odmowy, jeśli nie odpowiadają jego polityce redakcyjnej.
 • Platforma szanuje tożsamość każdego partnera medialnego i zamieszcza logotyp organizacji, która napisała artykuł. W zamian, media jednoznacznie powołują się na platformę, gdy publikują treści stworzone przez EDJNet.
 • Członkowie EDJNet zobowiązują się do tworzenia treści wysokiej jakości dziennikarstwa i przestrzeganie najwyższych standardów etycznych i zawodowych dziennikarstwa, o których mowa w Deklaracji Monachijskiej.
 • Członkowie EDJNet są niezależni od jakichkolwiek poleceń, nacisków lub żądań od jakiejkolwiek instytucji UE, państw członkowskich UE lub innego państwa bądź instytucji w zakresie treści redakcyjnych, które są tworzone i publikowane pod nazwą sieci.
 • Członkowie EDJNet nie oferują ani nie wyrażają zgody na udzielanie jakiejkolwiek osobie w instytucjach UE jakiegokolwiek prezentu lub świadczenia jakiegokolwiek rodzaju jako zachęty bądź nagrody za przedsięwzięcie jakichkolwiek działań.