O nas


Europejska Sieć Dziennikarstwa Danych (EDJNet) jest siecią niezależnych organizacji medialnych i redakcji danych, przygotowujących i promujących w kilku językach oparte na danych relacje dotyczące spraw europejskich. Sieć skupia dziennikarzy, programistów i ekspertów od poszczególnych polityk. EDJNet powstał w 2017 roku.

EDJNet działa jako współpracująca społeczność, źródło wiadomości i centrum edukacyjne.

  • Przygotowane treści są dostępna bezpłatnie w kilku językach. Mogą być publikowanego lub ponownie wykorzystywane przez członków sieci i inne organizacje przy zachowaniu kilku prostych warunków.
  • Oryginalne narzędzia i usługi przechowywania i udoskonalania danych są udostępniane dziennikarzom, umożliwiając każdej redakcji korzystanie z możliwości oferowanych przez dziennikarstwo danych.
  • Tłumacząc wszystkie artykuły w kilku językach i rozpowszechniając je za pośrednictwem swoich kanałów, EDJnet pomaga swoim członkom dotrzeć do nowych odbiorców.
  • Współpraca w ramach wspólnej platformy ułatwia członkom EDJNet analizowanie i wyjaśnianie istotnych zjawisk wpływających na społeczeństwa europejskie.

Sieć jest otwarta na nowych partnerów; nie ma opłaty wstępnej. Wszyscy członkowie zobowiązują się do przestrzegania polityki redakcyjnej EDJNet i zachowują pełną niezależność redakcyjną. Jeśli jesteś zainteresowany, możesz zapoznać się z naszą polityką członkostwa.

Obecnie EDJNet ma 28 członków w 14 krajach:

Zespół

  • Koordynator projektu: Chiara Sighele
  • Koordynatorzy redakcji: Gian Paolo Accardo, Lorenzo Ferrari
  • Zespół redakcyjny: OBCT, VoxEurop i Alternatives Economiques. Zespół zajmuje się podstawowymi zadaniami związanymi z utrzymaniem, rozwojem i promocją sieci.
  • Zespół śledczy: Journalism++, Pod crto, BiQdata (2017-19), Civio, OBCT, Datactivist, Nicolas Kayser-Bril (od 2019 r.).
  • Zespół programistów: LocalFocus, Journalism++, Datactivist, Open Polis, OBCT.

Finansowanie

EDJNet działa przy wsparciu Komisji Europejskiej (umowy o dotację: 30-CE-0840070/0096 i LC-01081786). Zgodnie z umowami, we wszystkich sprawach dotyczących przygotowywanych materiałów redakcyjnych beneficjenci nie podlegają żadnym poleceniom, naciskom lub wymogom ze strony jakiejkolwiek instytucji UE, jakiegokolwiek państwa członkowskiego UE lub jakiegokolwiek innego państwa czy też instytucji.