Quote Finder

Które słowa wyznaczają trendy w sprawach europejskich? O czym piszą europosłowie na Tweeterze? Quote Finder – aplikacja stworzona przez Europejską Sieć Dziennikarstwa Danych – pomaga odpowiedzieć na te i podobne pytania oraz spojrzeć na sprawy europejskie z różnych perspektyw.  Aplikacja umożliwia przeszukiwanie i filtrowanie tweetów posłów do PE oraz tworzenie chmur słów z najczęściej używanych fraz.  Treści można filtrować według:słów kluczowych,hashtagów, przynależności politycznej, języka tweetów. Quote Finder posiada również funkcję, która umożliwia przeglądanie tekstów publikowanych przez instytucje UE, takich jak komunikaty prasowe. Dzięki różnym opcjom wyświetlania (np. szeregi czasowe) można śledzić zmiany w trendach w sprawach europejskich.

Quote Finder opiera się na specjalnym pakiecie open-source dla języka programowania R: kod źródłowy jest dostępny w GitHub .  Procedura gromadzenia danych i stosowania aplikacji internetowych jest udokumentowana na stronie Quote Finder , dzięki czemu aplikacje można powielać, rozszerzać lub dostosowywać do innych zastosowań. Quote Finder jest dostępny w kilku językach, przy czym interfejs filtrujący jest dostępny tylko w języku angielskim.

Browse the Quote Finder notes archive

The latest Quote Finder notes:

The Von der Leyen Commission: between hope and scepticism

Środa, 4 Grudzień 2019 | Gianluca De Feo
| OBC Transeuropa

On 27 November, the European Parliament definitively approved the von der Leyen Commission, with 461 votes in favour, 157 against, and 89 abstentions. This is a decidedly more encouraging result than that obtained in the summer, when votes favouring the new president amounted to 383.


EPP Congress in Zagreb

Wtorek, 3 Grudzień 2019 | Ornaldo Gjergji
| OBC Transeuropa

On 20-21 November, the members of the EPP-affiliated parties across the European Union met in Zagreb to elect their next leadership.


Climate change fractures the European Parliament

Środa, 27 Listopad 2019 | Gianluca De Feo
| OBC Transeuropa

While climate change may be drawing the attention of the public, MEPs’ twitter profiles seem to find relatively little room for it.