InfringEye

Nieprzestrzeganie przez państwa członkowskie prawa wspólnotowego może wiązać się z nałożeniem na nich kary pieniężnej - koszty naruszeń to jednak nie tylko koszty ekonomicze, często wpływają one również na jakość życia obywateli (większość procedur dotyczy środowiska i mobilności).

InfringEye jest narzędziem opracowanym przez Openpolis dla Europejskiej Sieci Dziennikarstwa Danych (EDJNet). Jego celem jest ułatwienie dziennikarzom, zainteresowanym stronom i obywatelom śledzenia unijnych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego oraz filtrowanie ich według kraju, statusu i tematyki. InfringEye pozwala umieścić dane w odpowiednim kontekście dzięki sprawozdaniom, które je ilustrują.

Narzędzie to zapewnia: 1) kompletną bazę danych przeszłych i bieżących unijnych procedur w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego; 2) ogólne zestawienia podkreślające główne aspekty związane z naruszeniami; 3) gotowe i ogólnodostępne infografiki; 4) kompleksowy raport dający pełny obraz sytuacji.

Narzędzie zostało opublikowane w październiku 2019 r., aktualizacja miała miejsce w lipcu 2020 r.

Zestaw danych

Wszystkie toczące się postępowania w sprawie naruszenia przepisów, wg krajów (.csv) (dane na czerwiec 2020) Postępowania w sprawie naruszenia przepisów wszczęte w 2020 r., wg krajów (.csv) (dane na czerwiec 2020) Przegląd danych i opracowania (Google Drive) (.csv) (dane na październik 2019)

Toczące się postępowania w sprawie naruszenia przepisów z podziałem na kraje i obszary polityki

Artykuły oparte na InfringEye

InfringEye jest narzędziem opartym na danych opracowanych przez Europejską Sieć Dziennikarstwa Danych (EDJNet) mającym na celu ułatwienie dziennikarzom i obywatelom zrozumienie unijnych mechanizmów postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego oraz monitorowanie przeszłych i bieżących procedur. Poniżej znajduje się jedynie część najważniejszych informacji - więcej danych i materiałów dostępnych jest na osobnej, poświęconej temu tematowi stronie.