risorse

08.09.2020 Roberta Bertoldi
Name
risorse
HTML code
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<style>
body {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

.flip-card {
background-color: transparent;
width: 250px;
height: 250px;
perspective: 1000px;
margin-right:20px;
}

.flip-card-inner {
position: relative;
width: 100%;
height: 100%;
text-align: center;
transition: transform 0.6s;
transform-style: preserve-3d;
box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2);

}

.flip-card:hover .flip-card-inner {
transform: rotateY(180deg);
}

.flip-card-front, .flip-card-back {
position: absolute;
width: 100%;
height: 100%;
-webkit-backface-visibility: hidden;
backface-visibility: hidden;
}

.flip-card-front {
background-color: #e7e7e7;
color: black;
}

.flip-card-back {
background-color: #bbb;
color: black;
transform: rotateY(180deg);
}
</style>
</head>
<body>
<h3>Zasoby dla dziennikarzy</h3>

<div class="flip-card" style="float:left;">
<div class="flip-card-inner">
<div class="flip-card-front">
<h3>Materiały</h3>
<img src="https://www.europeandatajournalism.eu/var/ezdemo_site/storage/images/media/images/materials2/168502-1-eng-GB/materials2.png" alt="Materiały" style="width:180px;height:180px; margin-top:5px;">
</div>
<div class="flip-card-back">
<p></p>
<p style="padding-top:40px;font-size:20px;"><a href="https://www.europeandatajournalism.eu/pol/Resources-for-Journalists#ancora1">Artykuły, materiały video i zestawy danych o tematyce europejskiej do zaczerpnięcia inspiracji</a></p>


</div>
</div>
</div>


<div class="flip-card" style="float:left;">
<div class="flip-card-inner">
<div class="flip-card-front">
<h3>Narzędzia</h3>
<img src="https://www.europeandatajournalism.eu/var/ezdemo_site/storage/images/media/images/tools2/168513-3-eng-GB/tools2.png" alt="Narzędzia" style="width:180px;height:180px; margin-top:5px;">
</div>
<div class="flip-card-back">
<p></p>
<p style="padding-top:40px;font-size:20px;"><a href="https://www.europeandatajournalism.eu/pol/Resources-for-Journalists#ancora2">Apki, katalogi i wzory, które pomagają dziennikarzom w wykorzystaniu danych, nawet jeżeli nie są ekspertami od nowych technologii</a></p>


</div>
</div>
</div><div class="flip-card" style="float:left;">
<div class="flip-card-inner">
<div class="flip-card-front">
<h3>Usługi </h3>
<img src="https://www.europeandatajournalism.eu/var/ezdemo_site/storage/images/media/images/services/168524-1-eng-GB/services.png" alt="Usługi" style="width:180px;height:180px; margin-top:5px;">
</div>
<div class="flip-card-back">
<p></p>
<p style="padding-top:40px;font-size:20px;"><a href="https://www.europeandatajournalism.eu/pol/Resources-for-Journalists#ancora3">Usługi szyte na miarę dla dziennikarzy, w tym pomoc, B2B i partnerstwa</a></p>


</div>
</div>
</div>

<div class="flip-card" style="float:left;">
<div class="flip-card-inner">
<div class="flip-card-front">
<h3>Insights</h3>
<img src="https://www.europeandatajournalism.eu/var/ezdemo_site/storage/images/media/images/insight/168529-1-eng-GB/insight.png" alt="Insights" style="width:180px;height:180px; margin-top:5px;">
</div>
<div class="flip-card-back">
<p></p>
<p style="padding-top:40px;font-size:20px;"><a href="https://www.europeandatajournalism.eu/pol/Resources-for-Journalists#ancora4">Tego się dowiedzieliśmy i tą wiedzą się podzieliliśmy podczas webinarów, wykładów i paneli</a></p>


</div>
</div>
</div>
</div>
<div style="clear:both;"></div>

</body>
</html>
Obiekty powiązane (0)
Wyświetlany element nie wykorzystuje żadnych innych obiektów.
Liczba elementów zależnych: (0)
Element oglądany nie jest używany przez inne obiekty.