Członkostwo


Europejska Sieć Dziennikarstwa Danych działa jako mnożnik zasięgu, a także jako centrum międzynarodowej współpracy służące też udoskonalaniu sprawności redakcyjnej dziennikarstwa danych.

Organizacje medialne mogą dołączyć do Europejskiej Sieci Dziennikarstwa Danych jako pełnoprawni członkowie lub członkowie stowarzyszeni. Pełne członkostwo wiąże się z pewnym zobowiązaniem dotyczącym przygotowywania i współpracy przy przygotowywaniu danych przekazywanych w ramach sieci, podczas gdy członkowie stowarzyszeni koncentrują się na adaptacji, ponownym wykorzystaniu i rozpowszechnianiu.

Oprócz możliwości, jakie EDJNet oferuje wszystkim redakcjom, jego członkowie:

●        uzyskują wczesne informacje o toczących się dochodzeniach i aktualnych tematach omawianych w ramach sieci, aby mogli dołączyć lub nawiązać współpracę z partnerami

●        mają pełny dostęp do wszystkich zestawów danych omawianych tematów

●        mogą poprosić o bezpłatne tłumaczenie treści, które chcieliby ponownie wykorzystać

●        uczestniczą w działaniach redakcyjnych sieci, sugerując tematy i podejścia przy nowych dochodzeniach i artykułach

●        mają dostęp do kanałów EDJNet Slack i biorą udział we wspólnych comiesięcznych spotkaniach z innymi członkami

●        mogą poprosić o partnerską współpracę w temacie, nad którym pracują

Wszyscy członkowie mają pełną redakcyjną niezależność i nie muszą zobowiązywać się do publikowania lub rozpowszechniania treści przygotowywanych przez innych.

Dzięki pomocy Komisji Europejskiej partnerstwo w ramach sieci jest bezpłatne, istnieje nawet możliwość pewnego wsparcia finansowego dla członków.

Jeśli chcesz dołączyć do EDJNet lub po prostu uzyskać więcej informacji, możesz napisać na adres info@europeandatajournalism.eu lub do koordynatora sieci Gian Paolo Accardo albo też Chiara Sighele.

Współpraca

Poza formalnymi członkami, EDJNet ma coraz więcej partnerów. Są to, między innymi, Global Editors Network i Data Journalism Awards, European Data News Hub oraz Ethical Journalism Network. Uczestniczymy również w europejskim projekcie PANELFIT .