InfringEye

Nieprzestrzeganie przez państwa członkowskie prawa wspólnotowego może wiązać się z nałożeniem na nich kary pieniężnej - koszty naruszeń to jednak nie tylko koszty ekonomicze, często wpływają one również na jakość życia obywateli (większość procedur dotyczy środowiska i mobilności).

InfringEye jest narzędziem opracowanym przez Openpolis dla Europejskiej Sieci Dziennikarstwa Danych (EDJNet). Jego celem jest ułatwienie dziennikarzom, zainteresowanym stronom i obywatelom śledzenia unijnych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego oraz filtrowanie ich według kraju, statusu i tematyki. InfringEye pozwala umieścić dane w odpowiednim kontekście dzięki sprawozdaniom, które je ilustrują.

Narzędzie to zapewnia: 1) kompletną bazę danych przeszłych i bieżących unijnych procedur w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego; 2) ogólne zestawienia podkreślające główne aspekty związane z naruszeniami; 3) gotowe i ogólnodostępne infografiki; 4) kompleksowy raport dający pełny obraz sytuacji.

Narzędzie zostało opublikowane w październiku 2019 r., aktualizacja miała miejsce w lipcu 2020 r.

Zestaw danych

Wszystkie toczące się postępowania w sprawie naruszenia przepisów, wg krajów (.csv) (dane 2021) Postępowania w sprawie naruszenia przepisów wszczęte w 2020 r., wg krajów (.csv) (dane 2021) Przegląd danych i opracowania (Google Drive) (dane 2021)

Toczące się postępowania w sprawie naruszenia przepisów z podziałem na kraje i obszary polityki

Artykuły oparte na InfringEye

InfringEye’s dataviz

Maps and charts highlighting some key aspects related to the EU infringement procedures. They can all be freely downloaded, embedded and reused.


Most recurrent policy area of ongoing cases

Actions for failure to fulfil obligations  

Completed cases, outcome of judgments for failure of a Member State to fulfill its obligations

New cases – Failure of a Member state to fulfil obligations

New cases – Failure of a Member State to fulfil obligations

Directives and late transposition infringement cases

New infringement cases opened during the year

Complaints, EU Pilot and infringement cases closed in a year

Pending cases at the end of 2018

Policy area of pending cases

Variation in pending cases

Trend in new infringement procedures

Trend in new infringement procedures

Complaints towards Eu Member states

Variation in resolution rate

Resolution rate of Eu Member states

Eu Pilot files (2014-2018)  

Complaints leading to investigations

Trend in complaints about potential breaches of Eu law