Szerkesztői alapszabályzat


  • Az EDJNet minden tagját teljes szerkeszői függetlenség illeti meg a projekt során, vagyis joguk van témákat és nézőpontokat javasolni, és lehetőségük van megtagadni egy-egy sztori feldolgozását, ha az nem fér bele a szerkesztői nézőpontjuknak.
  • Az EDJNet tiszteletben tartja minden tag személyét és a nekik tulajdonítható híreket, ugyanakkor az anyagok publikálásakor a tagok is egyértelműen utalnak arra, hogy azok az EDJNet projekt keretében készültek.
  • A tagok elfogadják az EJDNet szerkesztői elveit, hogy kihasználják annak sokféleségét és emeljék a hálózat hozzáadott értékét és öregbítsék az európai perspektívát.
  • Az EJDNet tagjai elkötelezték magkuat a minőségi újságírás mellett, hogy tiszteletben tartják a legmagasabb szakmai és etikai normákat, ahogy azt a Müncheni Nyilatkozat rögzíti.
  • Az EDJNet tagjai függetlenek minden iránymutatástól, nyomástól, kéréstől az EU bárnely intézménye, tagállama vagy harmadik ország felől minden olyan szerkesztőségi tartalmat illetően, amely a a brand alatt jelenik meg. 
  • Az EDJNet tagjai nem knálnak az EU egyetlen intézményének tisztségviselőjének sem kínálnak ajándékot vagy ellenszolgáltatást, amely jutalmul vagy ösztönzésül szolgálhatna bárminek az elvégzéséért vagy elősegítéséért.