Άσυλο

Πως έχει αλλάξει η ελληνική πολιτική μετανάστευσης 

Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019 | Ελένη Σταματούκου
| OBC Transeuropa

Η Ελλάδα έχει μια νέα κεντροδεξιά κυβέρνηση από το καλοκαίρι του 2019.  Η προσέγγιση της σε ότι αφορά το μεταναστευτικό είναι αρκετά διαφορετική σε σχέση με τους προκάτοχους της,  με περισσότερα μέτρα και περιορισμούς να έχουν παρθεί για εκείνους που ζητούν άσυλο. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι με αυτό τον τρόπο το σύστημα θα γίνει πιο αποτελεσματικό αλλά κάποιοι οργανισμοί δεν φαίνεται να πείθονται. 


Το πρόβλημα με τα Κέντρα Υποδοχής Προσφύγων στην Ελλάδα  in depth

Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019 | Ελένη Σταματούκου
| OBC Transeuropa

Αν και μπορεί να φαίνεται ότι η προσφυγική κρίση είναι στο τέλος της, περισσότεροι από 100.000 μετανάστες και πρόσφυγες βρίσκονται ακόμη στην Ελλάδα. Πολλοί από αυτούς ζουν στα κέντρα υποδοχής προσφύγων, που δεν αποτελούν κατάλληλες λύσεις διαμονής εξαιτίας της απόμακρης τοποθεσίας τους, σε δύσκολα προσιτές περιοχές.


Approval rate for asylum applicants from Bangladesh hits lowest level since 2009 in Italy

Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 | Newsworthy

In the second quarter of 2019 six percent of the citizens from Bangladesh applying for asylum in Italy got positive decisions.


Approval rate for asylum applicants from Iran hits record low level in Germany

Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 | Newsworthy

In the second quarter of 2019 24 percent of the citizens from Iran applying for asylum in Germany got positive decisions. 


Approval rate for asylum applicants from Guinea hits lowest level since 2012 in France

Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 | Newsworthy

In the second quarter of 2019 19 percent of the citizens from Guinea applying for asylum in France got positive decisions.