Ευρωπαϊκές εκλογές

Πολιτικές Διαφημίσεις στο Facebook στην Νοτιοανατολική Ευρώπη  

Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019 | Lorenzo Ferrari
Ornaldo Gjergji
| OBC Transeuropa

Τα δεδομένα για τις πολιτικές διαφημίσεις που δημοσιεύτηκαν τους μήνες πριν τις Ευρωπαϊκές Εκλογές  υπογραμμίζουν τις διαφορές μεταξύ των πολιτικών πλαισίων των διαφόρων κρατών μελών. Στην Ρουμανία είναι τα εθνικά πολιτικά κόμματα που επενδύουν περισσότερο, ενώ, στην Ελλάδα οι μεμονωμένοι υποψήφιοι, στην Σλοβακία είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 


Centrists and progressives at the European Parliament

Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 | Ornaldo Gjergji
| OBC Transeuropa

French President Emmanuel Macron wants to unite the progressives in the European Parliament against the threat posed by the far right, but the road is winding.


Waiting for the new European Parliament

Κυριακή 30 Ιουνίου 2019 | Gina Pavone
| OBC Transeuropa

What is being said about the newly-elected members of the European institutions, and in what terms? Do specific emotions tend to predominate? What are the emerging issues? A textual analysis of 18,000 tweets posted after the 2019 European elections provides a bird’s-eye view of the political landscape.


Sovereignists: much ado about nothing?

Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 | Gina Pavone
| OBC Transeuropa

Immigration doesn’t appear to be the only worry of Europeans, also economic fears are widespread. And analyses suggest that the success of the new populist group is far from certain.


European far-right rally in Milan

Παρασκευή 24 Μαΐου 2019 | Ornaldo Gjergji
| OBC Transeuropa

On May 18 Matteo Salvini gathered far-right leaders in Milan for a rally before the European elections. Polls suggest that his alliance of popoulists may be a threat to the next EU parliament.


The European election campaign, in words and hashtags

Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 | Gina Pavone
| OBC Transeuropa

Calls to vote, announcements for debates and rallies, but also references to the key issues: here’s a look at what, and how, outgoing MEPs tweeted in the runup to the European elections.