Δημοκραττία

Dark patterns: born to mislead  in depth

Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 | Federico Caruso
| OBC Transeuropa

Digital platforms often trick users into giving up their personal data or buying particular products. These “dark patterns” go against European legislation, but authorities are struggling to combat them.


Όλα όσα πάντα ήθελες να ξέρεις για της διαδικασίες επί παραβάσει της Ε.Ε.  in depth

Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 | Daniele De Bernardin
| Openpolis

Το InfringEye είναι ένα εργαλείο ανάλυσης δεδομένων που αναπτύχθηκε από το  EDJNet ώστε να γίνει ευκολὀτερο για τους δημοσιογράφους και τους πολίτες να κατανοήσουν τους μηχανισμούς επί παραβάσει της Ε.Ε, και να παρακολουθήσουν τωρινές και παρελθοντικές διαδικασίες.  


Not just apps: privacy, personal data and COVID-19 in the western Balkans 

Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 | Federico Caruso
| OBC Transeuropa

The measures adopted by some Balkan countries to contain the pandemic have raised perplexity in associations and researchers who deal with privacy and digital rights. Emergency actions, derogating from the national rules of law, could translate into mass surveillance tools.


Πολιτικές Διαφημίσεις στο Facebook στην Νοτιοανατολική Ευρώπη  

Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019 | Lorenzo Ferrari
Ornaldo Gjergji
| OBC Transeuropa

Τα δεδομένα για τις πολιτικές διαφημίσεις που δημοσιεύτηκαν τους μήνες πριν τις Ευρωπαϊκές Εκλογές  υπογραμμίζουν τις διαφορές μεταξύ των πολιτικών πλαισίων των διαφόρων κρατών μελών. Στην Ρουμανία είναι τα εθνικά πολιτικά κόμματα που επενδύουν περισσότερο, ενώ, στην Ελλάδα οι μεμονωμένοι υποψήφιοι, στην Σλοβακία είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 


Macron’s rule comes without Parliamentary debates

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 | VoxEurop

In the light of a historical comparison with previous governments, the current French executive comes second in the use of a legislative tool that limits Parliamentary prerogatives.


It takes some time to become a government

Τρίτη 30 Ιουλίου 2019 | VoxEurop

As Pedro Sanchez failed in its second attempt to become Prime Minister of Spain, we take a look at an infographic which uncovers how long it takes, on average and across Europe, to form a government.


About electoral systems

Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 | VoxEurop

In the light of yet another deadlock-looking-outcome for Spain, an article in ElPaìs highlights the role electoral systems play in shaping electoral results. 


Understanding the rise of Spain’s far-right

Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 | VoxEurop

In the aftermath of the latest Spanish elections, media in the country focus on the rise of the far-right party, Vox.


UK 2019 elections: the importance of being earnestly tactical

Δευτέρα 09 Δεκεμβρίου 2019 | VoxEurop

This week, almost three and a half years after the EU referendum, UK voters are called to the ballot boxes to renew the Parliament and, therefore, define the ultimate destiny of the Brexit saga. Tactical voting might well make the difference. 


Climate change fractures the European Parliament

Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 | Gianluca De Feo
| OBC Transeuropa

While climate change may be drawing the attention of the public, MEPs’ twitter profiles seem to find relatively little room for it.