Συνεργασία


Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημοσιογραφίας Δεδομένων λειτουργεί ως μέσω προβολής, καθώς και ως κόμβος για διακρατικές συνεργασίες και για την ενίσχυση των δεξιοτήτων δημοσιογραφίας δεδομένων των ειδησεογραφικών χώρων.Οι οργανώσεις μέσων μαζικής ενημέρωσης μπορούν να ενταχθούν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημοσιογραφίας Δεδομένων είτε ως πλήρη μέλη είτε ως συνδεδεμένα μέλη. Η πλήρης συμμετοχή συνεπάγεται με δεσμεύσεις για την παραγωγή και συμπαραγωγή περιεχομένου μέσα στο δίκτυο, ενώ η σχετική σύνδεση συνεργατών εστιάζει στην προσαρμογή, την επαναχρησιμοποίηση και την κοινοποίηση του περιεχομένου.

Πέρα από τις δυνατότητες που προσφέρει η EDJNet στα newsroom, τα μέλη της:

  • λαμβάνουν έγκαιρα πληροφορίες σχετικά με τις διεξαγόμενες έρευνες και τα θέματα του δικτύου, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν ή να δημιουργήσουν συνεργασίες
  • έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλα τα σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τις ιστορίες
  • μπορούν να ζητήσουν δωρεάν μετάφραση των περιεχομένων που θα ήθελαν να επαναχρησιμοποιηθούν
  • συμμετέχουν στη συντακτική δραστηριότητα του δικτύου, προτείνοντας θέματα και οπτικές για νέες έρευνες και ιστορίες
  • συμμετέχουν στα κανάλια Slack της EDJNet και μπορούν να συμμετάσχουν σε μηνιαίες συναντήσεις με άλλα μέλη
  • μπορούν να ζητήσουν τη συνεργασία των συνεργατών σε μια ιστορία πάνω στην οποία εργάζονται

Όλα τα μέλη απολαμβάνουν πλήρη συντακτική ανεξαρτησία και δεν υποχρεούνται να συνενώνουν ή να διαδώσουν περιεχόμενο που παράγουν άλλοι.

Χάρη στην υποστήριξη που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η συνεργασία με το δίκτυο είναι δωρεάν και μπορεί να επιτευχθεί και κάποια οικονομική υποστήριξη στα μέλη.

Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο EDJNet ή απλά να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με το info@europeandatajournalism.eu ή με τους συντονιστές του δικτύου, τους Gian Paolo Accardo και Chiara Sighele.

Συνεργασίες

Εκτός από τα επίσημα μέλη, η EDJNet έχει όλο και περισσότερες συνεργασίες. Συνεργαζόμαστε με το Παγκόσμιο Δίκτυο Συντακτών και τα Βραβεία Δημοσιογραφίας Δεδομένων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ειδήσεων Δεδομένων , το Δίκτυο Ηθικής Δημοσιογραφίας. Είμαστε επίσης μέλη του ευρωπαϊκού προγράμματος PANELFIT .