Σύνδεση


Ένας από τους σκοπούς του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημοσιογραφίας Δεδομένων είναι η διάδοση όσο το δυνατόν περισσότερο των περιεχομένων που παράγουμε. Με την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεστε στα ακόλουθα:

  • πρέπει πιστωποιείτε ότι η πήγη σας είνια το EDJNet και τον συνεργάτη στον οποίο ανήκει το περιεχόμενο που επαναχρησιμοποιείτε (π.χ. "Spiegel Online | EDJNet")
  • πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει έναν σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του EDJNet.

Άδεια

Tα άρθρα συνοδεύονται με ένδειξη της άδειας βάσει της οποίας απελευθερώνονταιι. Η προεπιλεγμένη άδεια χρήσης για το περιεχόμενό μας είναι το Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0 ), έτσι μπορείτε να μοιράζεστε, να μεταμορφώνετε και να βασίζεστε σε αυτά για οποιονδήποτε σκοπό, μερικά άρθρα κυκλοφορούν με δικαιώματα: πρέπει να ζητήσετε από τους παραγωγούς τους την άδεια για την αναδημοσίευση τους.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις CC BY 4.0, θα πρέπει να παραθέτε έναν σύνδεσμο με την άδεια και να αναφέρετε εάν έγιναν αλλαγές στο αρχικό περιεχόμενο. Μπορείτε να το κάνετε με όποιον τρόπο θέλετε αλλά όχι με τρόπο που να υποδηλώνει ότι ο δικαιοπάροχος χρηματοδοτεί εσάς ή την υπηρεσία σας. Επιπλέον, δεν μπορείτε να εφαρμόσετε νομικούς όρους ή τεχνολογικά μέτρα που να περιορίζουν τους άλλους σε ότι αφορά τα δικαιώματα αυτής της άδειας.

Λογότυπο

Εδώ μπορείτε να βρείτε το λογότυπο του EDJNet σε διάφορες μορφές. Το λογότυπο δεν μπορεί να τροποποιηθεί: μπορεί να αλλάξει μέγεθος αλλά θα πρέπει να διατηρεί τις αναλογίες που ορίζονται στην αρχική του έκδοση.

 Download .png .svg

Download .png .svg

 Download .png .svg

 Download .png .svg