Συντακτικές Οδηγίες


  • Κάθε μέλος του EDJNet έχει πλήρη συντακτική ανεξαρτησία στο πλαίσιο του έργου, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να προτείνει θέματα και οπτικές και να αρνείται την κάλυψη μιας ιστορίας αν δεν ταιριάζει με το συντακτικό του πεδίο.
  • Η EDJNet σέβεται την ταυτότητα του κάθε μέλους με τις ειδήσεις να αποδίδονται σε αυτούς, με τη σειρά του κάθε μέλος θα πρέπει να αναφέρεται στο EDJNet κατά τη δημοσίευση στοιχείων που παράγονται στο πλαίσιο του έργου.
  • Η γραμμή σύνταξης του EDJNet συμφωνείται από τα μέλη του προκειμένου να υπάρχει ποικιλομορφία, να ενισχυθεί η αξία του δικτύου και την ευρωπαϊκή προοπτική.
  • Τα μέλη του EDJNet δεσμεύονται να παράγουν ποιοτική δημοσιογραφία και να σέβονται τα υψηλότερα ηθικά και επαγγελματικά πρότυπα που αναφέρονται στη Διακήρυξη του Μονάχου.
  • Τα μέλη του EDJNet είναι ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εντολή, πίεση ή αίτημα από οποιοδήποτε θεσμικό όργανο της ΕΕ, οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ ή οποιοδήποτε άλλο κράτος ή θεσμικό όργανο σε όλα τα θέματα που αφορούν το συντακτικό περιεχόμενο που παράγεται και δημοσιεύεται με το εμπορικό του σήμα του δικτύου.
  • Τα μέλη του EDJNet δεν προσφέρουν σε κανένα άτομο στα θεσμικά όργανα της ΕΕ κανένα δώρο ή αντιπαροχή ως είδος επαγωγής ή ανταμοιβής για να κάνει ή έχοντας κάνει κάποια ενέργεια.