Λογότυπο


Εδώ μπορείτε να βρείτε το λογότυπο του EDJNet σε διάφορες μορφές. Το λογότυπο δεν μπορεί να τροποποιηθεί: μπορεί να αλλάξει μέγεθος αλλά θα πρέπει να διατηρεί τις αναλογίες που ορίζονται στην αρχική του έκδοση.info@europeandatajournalism.eu 

 Download  .png .svg

Download .png .svg

 Download  .png .svg

 Download  .png .svg