Σχετικά με εμάς


Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημοσιογραφίας Δεδομένων (EDJNet) είναι ένα δίκτυο ανεξάρτητων οργανώσεων μέσων ενημέρωσης και newroom που παράγουν και προωθούν την κάλυψη δεδομένων που αφορούν ευρωπαϊκά θέματα σε διάφορες γλώσσες. Το δίκτυο αποτελείται από δημοσιογράφους, προγραμματιστές και εμπειρογνώμονες πολιτικής. Το δίκτυο δημιουργήθηκε το 2017.

Το EDJNet λειτουργεί ως συνεργατική κοινότητα, συλλέκτης ειδήσεων και κέντρο εκπαίδευσης.

  • Το περιεχόμενο που παράγεται διατίθεται σε πολλές γλώσσες. Μπορεί να συνενωθεί ή να επαναχρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε εντός και εκτός δικτύου υπό μερικούς όρους.
  • Τα πρωτότυπα εργαλεία και οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στους δημοσιογράφους, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε newsroom να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που προσφέρει η δημοσιογραφία των δεδομένων.
  • Το EDJNet βοηθά τα μέλη του να διευρύνουν το κοινό τους με τη μετάφραση όλων των άρθρων σε διάφορες γλώσσες και τη διάδοσή τους μέσω των καναλιών του.
  • Η συνεργατική υποδομή διευκολύνει τα μέλη του EDJNet να αναλύουν και να εξηγούν σχετικά φαινόμενα που επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Το δίκτυο είναι ανοιχτό στους νέους συνεργάτες, δεν υπάρχει κάποιο κόστος Όλα τα μέλη συμφωνούν με τη συντακτική πολιτική του EDJNet και διατηρούν πλήρη συντακτική ανεξαρτησία. Εάν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική συνεργασίας μας.

Αυτή τη στιγμή το EDJNet έχει 31 μέλη με έδρα σε 19 διαφορετικές χώρες::

Γνωρίστε μας:

  • Συντονιστής έργου: Chiara Sighele
  • Συντονιστές σύνταξης: Gian Paolo Accardo, Lorenzo Ferrari
  • Εκτελεστική ομάδα: OBCT, VoxEurop and Alternatives Economiques. The team takes care of the essential tasks for the maintenance, growth and promotion of the network.
  • Ομάδα έρευνας: Journalism++, Pod črto, BiQdata (2017-19); Civio, OBCT, Datactivist, Nicolas Kayser-Bril (2019-onwards).
  • Ομάδα προγραμματιστών: LocalFocus, Journalism++, Datactivist, Openpolis, OBCT.

Χρηματοδότηση

Το EDJNet λειτουργεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (συμφωνίες επιχορήγησης 30-CE-0840070/0096 και LC-01081786). Σύμφωνα με τις συμφωνίες, οι δικαιούχοι είναι ανεξάρτητοι από οποιαδήποτε εντολή, πίεση ή αίτημα από οποιοδήποτε θεσμικό όργανο της ΕΕ, από οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ ή οποιοδήποτε άλλο κράτος ή θεσμικό όργανο σε οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το συντακτικό περιεχόμενο που παράγεται.