Χρήσιμα Δεδομένα


Μια αυξανόμενη αναθεωρημένη συλλογή χρήσιμων πηγών, συνόλων δεδομένων και αποθήκη δεδομένων για τις υποθέσεις της ΕΕ. Διατίθενται στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά.

The latest Useful data:

The United Nations Office on Drugs and Crime

Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 | OBC Transeuropa

The United Nations Office on Drugs and Crime is the major authority on data related to drugs and crimes.


The Gridded Population of the World

Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 | OBC Transeuropa

The Gridded Population of the World offers data on population distribution.


Atlas of Economic Complexity

Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 | OBC Transeuropa

The Atlas of economic complexity is tool that allows people to explore global trade flows across markets, also over time, and growth opportunities.


The Migration Data Portal

Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 | OBC Transeuropa

The Migration Data Portal aims to serve as an access point to timely, comprehensive migration statistics and reliable information about migration data globally.


data.reep.org

Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 | OBC Transeuropa

data.reep.org is a data portal offered by the Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP), an international organisation that advocates for renewable energy and energy efficiency with a particular emphasis on the emerging markets and developing countries.


The Geofabrik’s OpenStreetMap Data Extracts

Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 | OBC Transeuropa

The Geofabrik’s OpenStreetMap Data Extracts is a server which contains data extracts from OpenStreetMap.


The Environmental Data Explorer

Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 | OBC Transeuropa

The Environmental Data Explorer is an authoritative source for data sets used by UNEP (United Nations Environment Programme) and its partners in the Global Environment Outlook (GEO) report and other integrated environment assessments.


OpenAQ

Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 | OBC Transeuropa

OpenAQ is a real-time and historical air quality open-source platform, aggregating government-measured and research-grade data.


The Standardized World Income Inequality Database (SWIID)

Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 | OBC Transeuropa

The Standardized World Income Inequality Database (SWIID) is a database implemented by professor Frederick Solt that allows users to analyze and compare the state of inequality in 196 countries.


Deutsche Bahn Open Data Portal

Τρίτη 03 Δεκεμβρίου 2019 | OBC Transeuropa

The Deutsche Bahn Open Data Portal is an open platform created by Deutsche Bahn that publishes databases containing information on infrastructure and mobility.