Ειδήσεις δεδομένων


Is your region a brain gainer or drainer? 

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 | Newsworthy

The battle for talent within the European Union is a story about both brain drain and gain. We have analyzed the migration patterns across the continent to create hundreds of reports going down to the regional level, paying special attention to highly skilled workers.


Child births: only 13 out of 328 regions in Europe above replacement level 

Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 | Newsworthy

To keep a country’s population stable from one generation to the next, at least two children should be born per woman. But how many European regions pass that threshold? In this report we look closer at the fertility rates across Europe region by region.


Dark patterns: born to mislead  in depth

Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 | Federico Caruso
| OBC Transeuropa

Digital platforms often trick users into giving up their personal data or buying particular products. These “dark patterns” go against European legislation, but authorities are struggling to combat them.


Όλα όσα πάντα ήθελες να ξέρεις για της διαδικασίες επί παραβάσει της Ε.Ε.  in depth

Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 | Daniele De Bernardin
| Openpolis

Το InfringEye είναι ένα εργαλείο ανάλυσης δεδομένων που αναπτύχθηκε από το  EDJNet ώστε να γίνει ευκολὀτερο για τους δημοσιογράφους και τους πολίτες να κατανοήσουν τους μηχανισμούς επί παραβάσει της Ε.Ε, και να παρακολουθήσουν τωρινές και παρελθοντικές διαδικασίες.  


Waiting for the new European Parliament 

Κυριακή 30 Ιουνίου 2019 | Gina Pavone
| OBC Transeuropa

What is being said about the newly-elected members of the European institutions, and in what terms? Do specific emotions tend to predominate? What are the emerging issues? A textual analysis of 18,000 tweets posted after the 2019 European elections provides a bird’s-eye view of the political landscape.


Πολιτικές Διαφημίσεις στο Facebook στην Νοτιοανατολική Ευρώπη  

Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019 | Lorenzo Ferrari
Ornaldo Gjergji
| OBC Transeuropa

Τα δεδομένα για τις πολιτικές διαφημίσεις που δημοσιεύτηκαν τους μήνες πριν τις Ευρωπαϊκές Εκλογές  υπογραμμίζουν τις διαφορές μεταξύ των πολιτικών πλαισίων των διαφόρων κρατών μελών. Στην Ρουμανία είναι τα εθνικά πολιτικά κόμματα που επενδύουν περισσότερο, ενώ, στην Ελλάδα οι μεμονωμένοι υποψήφιοι, στην Σλοβακία είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 


Sovereignists: much ado about nothing?  

Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 | Gina Pavone
| OBC Transeuropa

Immigration doesn’t appear to be the only worry of Europeans, also economic fears are widespread. And analyses suggest that the success of the new populist group is far from certain.


Copyright reform, protests in view of the final vote 

Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 | Gina Pavone
| OBC Transeuropa

On March 26, the European Parliament will vote on a very criticized directive. A few days before the vote, online protests are taking place.


Η χορτοφαγική επανάσταση της Ευρώπης   in depth

Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 | Andreas Vou
| VoxEurop

Αν η Ε.Ε. αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τα περιβαλλοντικά θέματα, δεν μπορεί να συνεχίσει να αγνοεί τα πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν τα εκτροφεία ζώων. Ο ολοένα και αυξανόμενος προβληματισμός που προκύπτει από τις ηθικές, περιβαλλοντικές και υγειονομικές επιπτώσεις που δημιουργεί αυτό το ζήτημα έχει οδηγήσει ένα μεγάλο αριθμό Ευρωπαίων στην μείωση ή απόλυτη αποφυγή του κρέατος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.  


Φυσικό αέριο στην Κύπρο ευχή ή κατάρα;  

Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 | Chloé Emmanouilidis
| VoxEurop

Από την ώρα που τα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου στον κόσμο εντοπίστηκαν στην Κύπρο, το νησί έχει κατακλυστεί από τους γίγαντες των ορυκτών καυσίμων. Η κατάσταση επιβαρύνει τις ευαίσθητες διαπραγματεύσεις για την επανένωση.