Infringeye introduction

Kad god država članica ne uskladi svoj sa zakonom EU-a, riskira dobivanje kazne, međutim pokretanje postupka zbog povrede prava nema samo ekonomsku cijenu već utječe i na kvalitetu života građana (većina procesa je vezana za zaštitu okoliša i mobilnost).

InfringEye je alat koji je za EDJNet razvio Openpolis da bi novinari, zainteresirani i građani mogli pratiti pokretanje postupaka zbog povrede prava EU-a protiv pojedinih država članica
te da bi ih mogli pretraživati po zemlji, statusu i temi. InfringEye omogućuje da se podaci postave u kontekst da bi se pronašle zanimljive novinarske priče.

Taj alat nudi 1) kompletnu bazu prošlih i trenutnih postupaka zbog povrede prava EU-a; 2) skup podataka koji ističu ključne apsekte s kojima su postupci povezani; 3) vizualizacije dostupne za slobodnu upotrebu; 4) temeljiti izvještaj koji omogućava iscrpnu sliku.

srijeda, 09. listopad 2019.
share subcribe newsletter