Uvjeti članstva


Europska mreža za data novinarstvo djeluje kao diseminator, te kao hub za transnacionalne kolaboracije i za poticanje vještina vezanih za data novinarstvo. 

Medijske organizacije se mogu priključiti Europskoj mreži za data novinarstvo bilo kao puni članovi bilo kao pridruženi članovi. Puno članstvo podrazumijeva posvećenost kreiranju i ko-kreiranju sadržaja u okviru mreže, dok je pridruženo članstvo usredočeno na adaptaciju, ponovnu uporabu i sindikaciju sadržaja.

Pored mogućnosti koje EDJNet nudi svim novinskim redakcijama, njegovi članovi:

  • dobijaju rane informacije o tekućim istraživanjima i pričama na kojima mreža radi, kako bi im se mogli priključiti ili uspostavili suradnju sa ostalim partnerima   
  • imaju pun pristup svim skupovima podataka korištenim u našim pričama
  • mogu tražiti besplatan prijevod sadržaja koje žele ponovno koristiti
  • učestvuju u uredničkim aktivnostima mreže, sugerirajući teme i pristupe novim istraživanjima
  • koriste Slack kanale mreže i prisustvuju mjesečnim sastancima sa ostalim članovima
  • mogu tražiti od partnera da surađuju s njima na priči na kojoj rade

Svi članovi uživaju punu uredničku neovisnost i ne moraju učestvovati u sindikaciji ili diseminaciji sadržaja proizvedenih od strane ostalih članova.

Zahvaljujući potpori Europske komisije, članstvo u mreži je besplatno, a postoji i mogućnost pružanja financijske potpore članovima.

Ako se želite priključiti EDJNet-u ili jednostavno dobiti više informacija, možete nam pisati na info@europeandatajournalism.eu ili kontaktirati koordinatore mreže, Gian Paolo Accardo i Chiara Sighele.

Kolaboracije

Pored formalnih članova, EDJNet ima sve više suradnika. Uspostavili smo suradnju sa Global Editors Network i sa Data Journalism Awards, te sa European Data News Hub i Ethical Journalism Network. Također smo dio europskog projekta PANELFIT .