Sindikacija


Jedan od ciljeva Europske mreže za data novinarstvo je što šira diseminacija sadržaja koje proizvodimo. Možete preuzimati naše tekstove i vizualizacije (ili samo jedan njihov dio) uz poštivanje sljedećih uvjeta:

  • navedite EDJNet i partnera autora sadržaja koji preuzimate (na primjer, “H-Alter | EDJNet“)
  • uvrstite link ka EDJNet web sajtu 

Licence   

Naši sadržaji su dostupni pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna (CC BY 4.0), te ih možete slobodno preuzimati, mijenjati i nadograđivati. Mali dio tekstova je dostupan pod licencom Royalty free. Uz svaki članak je navedena licenca pod kojom je dostupan.

U skladu s licencom CC BY 4.0 morate uvrstiti link na licencu i naznačiti eventualne izmjene originalnog sadržaja. Možete to učiniti na bilo koji razuman način, ali bez sugeriranja da davatelj licence podupire Vas ili Vaše korištenje sadržaja. Također, ne smijete dodavati pravne uvjete niti tehnološke mjere zaštite koje pravno ograničavaju druge subjekte da čine ono što je dopušteno licencom.